Omvårdnadsbehov hos kvinnor i samband med sena missfall

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund Missfall drabbar ungefär var femte gravid kvinna. Det innebär att graviditeten avbryts innan fostret kan klara sig utanför livmodern. Mellan graviditetsvecka 13 och 22 benämns det som sena missfall. Det finns flera faktorer som kan påverka graviditetens utgång, men oftast är det naturliga orsaker där kroppen känner av att något är fel och stöter bort graviditeten. Missfall drabbar kvinnan både fysiskt och psykiskt och upplevs för de flesta som en kris. En bra omvårdnad har beskrivits bestå av bland annat av empati, sympati, tydliga förklaringar och upprepad information för att kvinnan lättare ska ta sig igenom krisen.   Syfte Syftet var att beskriva kvinnors omvårdnadsbehov i samband med sena missfall.   Metod Denna studie är en litteraturstudie som beskriver kunskapsläget inom området. Femton vetenskapliga artiklar hittades i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Dessa granskades och fördes in i en matris som sedan användes som underlag när resultatet sammanställdes.   Resultat Resultatet sammanfördes till fyra teman: stöd från partnern, familj, vänner och kvinnor med liknande erfarenheter, professionellt stöd, självhjälp samt att få svar och finna mening. Majoriteten av kvinnorna hade behov av att prata om sina känslor av upplevelsen samt behov av ökat emotionellt och professionellt stöd. De flesta önskade även uppföljning som rutin.   Slutsats Missfall påverkar kvinnor både fysiskt och psykiskt. Kvinnor önskar ökat stöd i form av bekräftelse, samtal, uppföljning och information i samband med sena missfall. De enskilda behoven av omvårdnad behövs under olika lång tid efter missfallet. Vidareutbildning för sjukvårdspersonal inom förlust och sorgearbete samt erfarenhet kan förbättra omvårdnaden av kvinnornas individuella behov.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)