Kroppsuppskattning och instagrams roll i ortorexi

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Kan kroppsuppskattning och instagramanvändning predicera Ortorexi? Ortorexi är ett växande fenomen som innebär maniskt hälsosamt ätande som kan påverka ens livsstil negativt. Även instagramanvändning blir allt mer populärt och används i allt högre grad av dagens unga vuxna i Sverige. Aktiv användning av social media har associerats med en sämre kroppsbild. Den här studiens syfte var att ta reda på om grad av kroppsuppskattning och instagramanvändning predicerar ortorexi. En enkätundersökning genomfördes på 228 studenter vid Örebro universitet. Resultatet visade att människor som har ett högre missnöje med sin kropp har större benägenhet att vara fixerade av att äta hälsosamt. Vi såg även att människor som använder instagram i högre utsträckning har en större fixering av att äta hälsosamt. Studiens fynd tillsammans med förslag till vidare forskning inom ortorexi diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)