Jämförelse mellan labradoodle, goldendoodle & deras föräldraraser : Är ”doodles” friskare, snällare och modigare än sina renrasiga föräldrar?

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: The advantages with breeding purebred dogs are that offspring will be more predictable when it comes to morphology, possible diseases, and mentality. This enables breeding more healthy animals since it makes it possible to track the health history, but it is also resulting in a higher inbreeding, extreme breeding standards and thus sicker animals. Labradoodle and Goldendoodle are two new mix-breeds, bred to be the ultimate companion dog with a good mentality and health. In this literature review their physical and mental health is compared with their parent breeds, Labrador, or Golden retriever, and Poodle. The breed-specific health problem that is seen with the parent breeds is also seen in labradoodle and goldendoodle. Hybrid vigour is not present in doodles. Mix-breeds live longer lives, but they also seem to be less stable with higher fear and aggression

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)