Vad behöver vi kunna? : en enkätstudie om sambandet mellan kunskap om djurskydd samt hästens biologi och djurskyddsrelaterade förseelser inom svensk travsport

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Författare: Susanna Johansson; [2011]

Nyckelord: häst; utbildning; travsport; kunskap; djurskydd;

Sammanfattning: Hästens och människans historia har varit sammanvävd under tusentals år. Användningsområdena har fluktuerat med människans behov och intressen, men under lång tid har vi använt hästar som sport- och tävlingsdjur. Inom travsporten, liksom i galopp- och ridsport, används hästen som ett medel att nå framgång samt fungerar som nöje och underhållning för människan. Travsport är en typ av hästsport där hästens spänns framför en sulky och tävlar i en specifik gångart – trav. Sporten är allra mest befäst i de nordiska länderna och Frankrike, men finns representerad över hela världen och blir alltmer populär.Det anses föreligga större risk för försämrad djurvälfärd för djur som används i tävlingssyften än djur som hålls för hobby och kunnandet om hästar är omgivet av en kokong av myter, missförstånd och antropomorfistiska termer. Syftet med denna enkätstudie var att undersöka om det finns ett samband mellan travtränares kunskap om djurskydd och hästens biologi och de disciplinära åtgärder som vidtagits för djurskyddsrelaterade förseelser i travlopp. 194 svenska travtränare har via Svensk Travsports hemsida besvarat en anonym enkät om sin utbildning och erfarenhet av hästar, sin kunskap om djurskydd och hästens biologi, samt besvarat ett fåtal kunskapsfrågor inom dessa två ämnesområden.Enkäten visade att det finns en övertro på den egna kunskapen som sedan inte kunnat valideras, framförallt vad gäller djurskydd. Resultaten visar också att endast en femtedel av de travtränare som uppgav att de blivit tilldömda en disciplinär åtgärd kan bedömas ha goda kunskaper om djurskydd och hästars biologi. Av resultaten från denna enkätstudie kan konstateras att det finns ett behov av såväl grund- som fortutbildning av svenska travtränare. Sådan utbildning bör behandla såväl hästens biologiska bakgrund och beteenden som gällande relevant djurskyddslagstiftning. Relevant och kvalitativ utbildning skulle kunna utgöra ett medel för att kvalitetssäkra svensk travsport i den mening att sporten upprätthåller gott djurskydd på alla plan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)