”Det var stor skillnad på att säga alla man har dödat och allt man har dödat” : Subjektsuppluckring, sam-vett och homosocialitet i Kerstin Ekmans Löpa varg

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)