Patienters upplevelser av att behandlas med hyperbar oxygen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Författare: Alexandra Hjelm; [2008]

Nyckelord: Tryckkammare; Patienterfarenheter; HBO-behandling;

Sammanfattning:

I denna litteraturstudie granskades 4 vetenskapliga artiklar med syfte att undersöka patienters upplevelser av hyperbar oxygenbehandling (HBO behandling) för att lyfta fram vad man som omvårdnadspersonal bör ha i åtanke inför initiala behandlingar. HBO behandling är en behandlingsmetod där koncentrerad oxygen administreras till patienter. Behandling med HBO får ofta pågå under längre tid för att uppnå läkande effekter i exempelvis fall av hypoxiska svårläkta sår. Ett av de initiala problem som kan ge obehagskänslor är att behandlingen tar plats i tryckkammare, vilket för många är en främmande miljö. Flertalet patienter har av denna anledning valt att avstå ifrån behandling. Inför behandling är även oro vanligt hos omkring hälften av tillfrågade patienter. Väl under behandling beskrivs tristess och ovissheten av behandlingens resultat som problem. Fortsatta studier om HBO behandling skulle kunna öka kunskapen om patienters upplevelser och eventuell oro. Denna kunskap skulle i sin tur omvårdnadspersonalen kunna använda för att genom omvårdnadshandling minska eventuella obehag av HBO behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)