Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt för att främja hälsa och livskvalité hos patienter över 55 år. - En litteraturöversikt.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Författare: Martin Honkasalo; Bobby Vagnborg; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)