Transparant högtalare : Konstruktion, förpackning och montering

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Anahita Zolfaghari; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört på Institutionen för Maskinkonstruktion på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i samarbete med det svenska designföretaget People People. Projektet utfördes under sex månader och målet var att vidareutveckla en befintlig högtalare hos företaget samt att ta fram ett koncept för emballage. People People har tagit fram en högtalare i en låda av glas som tack vare sin transparens smälter in i sin omgivning och tar liten visuell plats. Den är tillräckligt stor för att kunna producera ljud av hög kvalitet. I elektroniklådan i högtalaren finns det möjlighet att koppla in en AirPortExpress som möjliggör trådlös uppspelning av musik från en enhet med WiFi. I dagsläget kan högtalaren levereras färdigmonterad men kunden kan även välja att få endast de ingående komponenterna levererade som ett do-it-yourself-kit (DIY-kit) och själv specialbeställa glaset från en lokal glasmästare. Syftet med examensarbetet är att optimera konstruktionen av högtalaren för att minska antalet lösa komponenter, minska tiden och kostnaden för montering i fabrik samt att öka användarvänligheten vid montering. Vidare ska elektroniken och dess utformning i högtalaren ses över. Elektroniken ska vara kompatibel för en bred marknad och komponenterna ska kopplas på ett sätt som är optimerat för en enkel inkoppling av AirPort Express. Vidare är syftet att ta fram koncept för emballagen, dels för den färdigmonterade produkten samt för DIY-kittet, så att de är optimerade för den pall de kommer lastas på och på så sätt miljövänliga. Genom färre monteringskomponenter minskades tiden för montering och med det kritiska momentet reducerades. De tre hörnskruvarna ersattes med en specialkonstruerad hörnbit för att underlätta och gör monteringen mer intuitiv. Elektroniklådan, som tidigare legat omsluten av glas på baksidan, monterades med lufttillförsel både fram och bak, vilket även möjliggjorde insättning av AirPort Express efter montering. Koncepten för emballagen som togs fram optimerades för transport och lastning på pall. Emballagen dimensionerades efter deras innehåll för att minska materialåtgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)