Effekt av fysioterapeutiska interventioner på postpartum rectus abdominis diastas (RAD) avstånd. : en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Rectus abdominis diastas (RAD) är en separation av magmuskler som drabbar två av tre kvinnor (66%) i tredje trimestern och mellan 30-60% av dessa har kvarstående problem efter förlossningen. Detta tillstånd kan leda till försvagad muskelfunktion, ländryggsbesvär, smärta och/eller besvär i abdominis, bäcken-instabilitet samt urogynekologiska symptom. För behandling rekommenderas först fysioterapi dock saknas kliniska riktlinjer. Syfte: Syftet var att sammanställa aktuella randomiserade kontrollerade studier (RCT) för fysioterapeutiska behandlingstekniker vid postpartum rectus abdominis diastas (RAD), samt deras effekt på RAD avstånd. Material och Metod: Litteratursökningen utfördes mellan juni och september 2022 i tre databaser, PubMed (Medline), SPORTDiscus och CINAHL. Sökningen gav 210 träffar varav 6 inkluderades. Kvalitetsbedömning gjordes enligt PEDro skalan. Resultat: De behandlingstekniker som användes var generell träning av bålmuskulaturen, neuromuskulär stimulering, stabiliserande träning av bålmuskulaturen och buk-stabiliserande bälte. Kombination av neuromuskulär stimulering med bålmuskelträning och stabiliserande bålmuskelträning hade en signifikant minskning av RAD. Bålmuskelträning är bättre än ingen behandling. Stabiliserande bälte är inte bättre än ingen behandling. Kvalitet av samtliga artiklarna rankades måttlig till bra kvalitet enligt PEDro skalan. Konklusion: Resultatet visade att majoriteten av de inkluderade studierna rapporterade en minskning av RAD-avståndet. Detta tyder på att fysioterapi är en viktig komponent i rehabiliteringsprocess vid postpartum RAD samt att den kan rekommenderas till kvinnor med RAD efter förlossningen. Behandlingstekniker med signifikant minskning av RAD-avstånd är kombinationen av neuromuskulär stimulering med träning av bålmuskulatur samt träning som fokuserar på stabiliserande bålmuskulaturen. Mer studier med hög bevisvärde efterfrågas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)