"Det finns inga hinder, bara möjligheter" : Hantering av inomhusmiljöns anpassning för barn i behov av särskilt stöd

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Författare: Erika Nilsson; Jessica Lindström; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)