Varumärkets digitala framträdande: en studie om Volvo Cars nätbaserade marknadsföring och varumärkesidentitet

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

Författare: Damir Skajko; [2021-10-27]

Nyckelord: Volvo; kommunikation; varumärkesidentitet; marknadsföring;

Sammanfattning: Det centrala syftet är att utöka kunskapen och ge läsaren en inblick i hur Volvo Cars framställer sin varumärkesidentitet samt hur företaget förhåller sig till företagets branschperspektiv i marknadsföringen. Syftet grundar sig även i att belysa hur marknadsföringen och framställningen av varumärkesidentiteterna fungerar som strategisk kommunikation.Studiens teoretiska begrepp omfattas av strategi, strategisk planering, strategisk kommunikation, organisationsidentitet, varumärkesidentitet, marknadspositionering och relationsmarknadsföring.Undersökningen består av följande metoder: Tematisk analys, ikonografisk bildanalys samt kvalitativ textanalys.Studien visar att Volvo Cars bedriver flertal varierande varumärkesidentiteter och att marknadsföringen förhåller sig till företagets branschperspektiv. Resultatet visar även att framställningen av varumärkesidentiteterna och marknadsföringen fungerar som strategisk kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)