Utökade vägar till framgång - Vilken betydelse har kvinnliga nätverk inom arbete och företagande?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Studien syftar till att skapa en förståelse för vilken betydelse kvinnliga nätverk har inom arbete och företagande. Vidare fokuserar den på hur kvinnor upplever kvinnliga och mixade nätverk, om nätverkande kan bidra till en effektivisering inom det personliga arbetsutövandet och om det kan stärka en kvinnas karriär om hon har ett starkt/stort nätverk. Utgångspunkterna för uppsatsen baseras på en kvalitativ undersökning där sex semistrukturerade intervjuer med kvinnor, engagerade i nätverk, är genomförda. Teorier från Granovetter, Sennett, Goffman, Bourdieu och Heidegren har varit till stöd och hjälp inför analysen av de genomförda intervjuerna. Sammanfattningsvis påstår kvinnorna att kvinnliga nätverk är betydelsefulla och lärorika att vara engagerade i, men att även vara med i mixade nätverk kan skapa en större bredd och tyngd för ens professionella nätverk och framtida affärer. De lär sig att ta tillvara på varandras kompetens vilket kan bidra till en positiv utveckling för medverkande parter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)