Att utforska sitt sound genom begränsningar. En studie i musikproduktion och konstnärlig identitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Detta arbete fokuserar på att utforska konstnärlig identitet genom att arbeta med begränsningar. Genom att bara använda akustiska instrument istället för elektroniska instrument och genom att separera låtskrivarfasen från produktionsfasen kommer jag utforska ljudskapande och musikproduktion från andra perspektiv än vad jag är van vid. Arbetet kretsar kring fyra kompositioner och olika inspelningsmetoder och sätt att skapa ljud med olika instrument undersöks. Resultatet blev fyra produktioner som enbart består av akustiska instrument och jag har hittat nya konstnärliga uttryck för mig och mitt skapande. Istället för att enbart vara bekväm att arbeta med elektroniska instrument har jag nu hittat en metod för att arbeta med elektroniska instrument. I framtida konstnärliga arbeten kommer jag därför utforska båda dessa metoder och försöka hitta en kombination av dessa metoder. Jag kommer även arbeta mer med andra musiker då jag upplevde att det gav musiken ett ytterligare lyft.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)