Kvalitativa- och kvantitativa mått inom Vårdnära service En fallstudie

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

Författare: Lina Berglund; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)