Det är upp till mig : Erfarenheter av återhämtning hos patienter med samtidig psykisk ohälsa, beroendeproblematik och kriminell historia

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Camilla Carlström; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)