Ger ekologisk jord ett mer klimatsmart matbord? : att tolka och använda topos i fråga om ekologisk odling

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Retorik

Sammanfattning: Uppsatsens syftar till att undersöka det mångfacetterade begreppet topos. Topos fyller sin funktion genom att synliggöra vilka grundläggande tankemönster, värderingar och normer talare appellerar till. För att förstå topos har fem inlägg ur debatt om ekologisk odling analyserats. Resultatet visar att en till ekologisk odling positivt inställd avsändare värdesätter kvalitet och hälsa hos det som är levande (människor, djur och natur), medan motsatt sida mäter värde i förhållande till kapacitet och kvalitet. Sistnämndas kärnpunkt är samhället som en institution. Uppsatsen kan hjälpa oss som konsumenter att göra rätt val i fråga om ekologisk odling utifrån våra normer och värderingar. På så vis bidrar denna undersökning till en ökad förståelse för den intention som ligger till grund för varje yttrande. Att förstå hur topos kan användas analytiskt verkar främjande i avseende att orientera sig i sitt beslutsfattande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)