Football Transfers – An Event Study on the Stock Market Prices of Kit Manufacturers

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Joel Bjerking; Alexander Reisig; [2011-07-21]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Finance

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)