Avtalstolkning vid offentlig upphandling: Särskilt om förbudet mot väsentliga ändringar av villkoren i offentliga kontrakt.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anton Okic; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)