Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård av barn i livetsslutskedeEn systematisk litteraturöversikt : Nurses’ experiences of palliative care of children at the end of lifeA systematic literature review

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Sofia Källström; Jennifer Ljungqvist Selmer; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)