Olika alternativ vid störsättning, Vägverket produktion, drift

Detta är en M1-uppsats från Luleå/Samhällsbyggnad

Författare: Robert Chlot; [2009]

Nyckelord: störsättning; vinterväghållning; drift; väg;

Sammanfattning: I kursen ABY 005, verksamhetsförlagd utbildning ingår det även att göra ett
examensarbete som är kopplat till ett problem eller behov inom det företag
som man gör sin praktik på. Jag har gjort min verksamhetsförlagda
utbildning hos Vägverket produktion i Luleå.
Jag har i mitt examensarbete undersökt två olika alternativ för
störsättning, manuell och automatisk metod, som finns hos Vägverket
produktion.
Examensarbetet inleds med beskrivning av de två jämförda metoderna. Längre
fram kan man följa jämförelser i effektivitet, ekonomi, säkerhet och miljö.
Det finns många fördelar med den nya utrustningen jämfört med den gamla,
bland annat är den automatiska metoden med Stickset 500 dubbelt så
effektiv, betydligt billigare, säkrare att arbeta med och den är dessutom
skonsammare mot miljön.
Tyvärr finns det dock en del driftproblem med den automatiska metoden som
jag inte kunnat ta hänsyn till eftersom det kräver utvärdering under en
betydligt längre tidsperiod.
Användningen av den automatiska metoden med Stickset 500 hade kunnat vara
betydligt bättre om den tekniska biten hade fungerat rätt från början. Ett
undermåligt hydraulsystem på den tillkopplade lastbilen har gjort att
hydraulpumpar och hydraulpaket gått varma. Inför kommande höst bör man vara
bättre förberedd på hur Stickset 500 och den lastbil man monterar
utrustningen på fungerar tillsammans innan det är dags att sätta igång med
störsättningen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)