Att konsumera second hand kläder som en strategi för hållbar konsumtion - om konsumenters tankar och motstånd till second hand kläder

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Författare: Lina Carlsson; Linn Lorentsson; [2019]

Nyckelord: Business and Economics;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)