Lättlästa nyhetstexter? : En jämförande analys av hur lättförståeliga texter från tidningarna 8 SIDOR och Sesam kan anses vara ur ett andraspråksperspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Författare: Frida Hol; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)