"Det finns en makt som vakar över mig" - Rättsliga perspektiv på medborgarskap, stat och förändring i Johannes Anyurus roman De kommer att drunkna i sina mödrars tårar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)