Clover Cooked

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

Sammanfattning: Tänk om kollaborativ matlagning kunde vara roligare, enklare och mer effektivt.Detta projekt ämnar, genom att implementera en uppgiftsfördelande matlagningsapplikation, att utforska hur detta kan hjälpa människor i kollaborativ matlagning. Utvecklingen skedde iterativt med hjälp av användartestning för att förbättrafunktionaliteten. Resultatet av projektet är en fungerande prototyp, kallad CloverCooked, som kan köras på en enhet av flera användare. Den har en schemaläggareoch ett bibliotek med recept som användes för att testa produktens koncept. Frånanvändartester framkom att konceptet visar potential. Den mest önskade funktionaliteten för fortsatt utveckling var en överblick för matlagningsprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)