dentÆd : Utveckling av medicintekniskt instrument som ökar säkerheten samt underlättar vid oral protetik.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin

Sammanfattning:

Initiativet till projektet togs av tandvårdspersonal på Specialisttandvården i Halmstad då de upplevde problem vid arbete med oral protetik. Problemet, som projektet även bygger på, innebär att komponenter tappas och på grund av gravitationen samt patientens position riskeras att inhaleras eller sväljas. Detta innebär ett stress- och orosmoment, vilket bidrar till en försämrad psykosocial arbetsmiljö för tandvårdspersonalen.

 

2008 infördes det statliga tandvårdsstödet i Sverige vilket innebär en reducerad kostnad för protetikingrepp som lett till att fler har råd med oral protetik. Därför blir problemet mer och mer utbrett, vilket gjort kravet på en lösning mer eftertraktad.

 

I projektet har dynamisk produktutveckling tillämpats med stort fokus på involvering av framtida användare. Artikelsökning, observation och enkätundersökning i genomförd produktdefinitionsfas lade grunden till projektet. Olika konceptgenererings- och utvärderingsmetoder tillämpades och födde den slutgiltiga prototypen. Under hela projektets gång har en kontinuerlig dialog och testning hos uppdragsgivarna utförts.

 

Detta produktutvecklingsprojekt resulterade i ett instrument som underlättar för tandvårdspersonal samt ökar säkerheten för patienten vid oral protetik. Lösningen är en specialutformad pincett som träs på skruvmejseln och fixerar komponenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)