Dags att ändra skönhetsidealen : Dove Reverse selfie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Feminism som marknadsvara - en semiotisk analys av Doves  Reverse selfie kampanj. Varje dag utsätts vi för reklam med olika kommersiella budskap. Det är därför det är viktigt för företag att marknadsföra sig med något speciellt för att sticka ut. Flera företag har börjat ta del av samhällsdiskurser som marknadsstrategi. Dove är ett konsumentföretag som marknadsför sig med hjälp av feministisk diskurser. Deras marknadsföring rör sig kring att förstärka kvinnors självkänsla genom ändra synen på “orealistiska” skönheten och göra  “äkta” skönheten till den nya trenden. Syftet med studiet är att undersöka hur feminism används i Doves Reverse selfie kampanj. Feministiska och marknadsföringsbegrepp såsom kommodifierad feminism, femvertising och etisk konsumtion har använts i uppsatsen för att svara på syftet och frågeställningen. Metoden semiotisk bild och filmanalys användes för analysera sex klipp av filmen Reverse selfie. Analysen visar att Dove har gjort en film med starkt budskap för att förstärka kvinnors självbild, men samtidigt fokuserar på skönhet som ideal för att sälja produkter, vilket pekar på att kampanjen är ett exempel på kommodifierad feminism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)