Betydelsen av ledarskap och kontrollokus för medarbetarnas hälsa och arbetsmotivation

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Gada Masalha; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)