Drottning Victorias vilohem - En trädgårdshistorisk undersökning av en park- och trädgårdsanläggning från 1800-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvårdmed inriktning mot trädgårdens hantverk 2021, 180 hp

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)