How to become a musical super-tool? : To play, dance and sing with the nyckelharpa

Detta är en Master-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

Författare: Sunniva Abelli; [2016]

Nyckelord: folkmusik; nyckelharpa;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)