Installation av VDR på Calmare Nyckel

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Genom detta arbete installerades en färdskrivaranläggning, Voyage Data Recorder, på sjöfartshögskolans fartyg Calmare Nyckel. Syftet med installationen var att skapa ett hjälpmedel till läraren då denne ska ge återkoppling på nautikerelevernas manöverövningar med fartyget. Arbetet utfördes i projektform under sista året på sjöingenjörsprogrammet samt bitvis under de tre efterföljande åren. Resultatet blev en anläggning som spelar in informationen från den bryggutrustning som bedömts vara central för att korrekt kunna återspegla en körning med fartyget, samt möjligheten att kunna återuppspela denna information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)