Intranasal dexmedetomidine för sedering av barn vid MR – undersökning av hjärnan utfört av röntgensjuksköterska

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Gabriella Lewis; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)