Ses! Ett projekt om att synas i mörker

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Examensarbetet har handlat om hur man med produktdesign kan öka synligheten hostjejer i åldrarna 18-25 år som rör sig i urbana, trafikerade miljöer under de mörkadelarna av dygnet.Genom intervjuer, frågeformulär och litteraturstudie urskönjdes att målgruppenvar väl medveten om nyttan med reflexanvändning men att detta trots allt inte var ettstarkt nog motiv till att använda reflexer då existerande produkter ansågs löjliga,opraktiska och fula.Vad som huvudsakligen har bearbetats är mjuka värden såsom status och estetiksamt yttre krav på ett optimerat reflexbärande.Resultatet är en väska som med sin multifunktionalitet och sobra estetik medgersynlighet för brukaren. Det är en reflexprodukt som målgruppen kan identifiera sig medoch bära vid många tillfällen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)