Aktivitetsbudget och smärtrelaterat beteende hos hästar med inducerad ortopedisk smärta

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Linnéa Pålsson; [2020]

Nyckelord: smärta; häst; etogram; beteende; tidsbudget; ätbeteende;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)