Äldre personers upplevelse av att bli ensam efter förlust av partner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Hälsovetenskap

Sammanfattning: Att bli ensam efter förlust av partner förändrar hela livet radikalt.
Personer som efterlämnats behöver all hjälp och stöd de kan få för att
kunna hantera situationen som änka och änkeman. Syftet med denna
litteraturstudie var att beskriva äldre personers upplevelse av att bli
ensam efter förlust av partner. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys
med manifest ansats analyserades 13 vetenskapliga och internationellt
publicerade artiklar. Analysen resulterade i fyra kategorier: att känna
tomhet, rädsla och ilska, att ha stöd när livet förändras, att känna
utanförskap men även frihet och att sakna sitt tidigare liv. I resultatet
framkom att personer som blivit ensam efter förlust av partner kunde
uppleva rädsla, frustration och en tomhet att ha blivit lämnad ensam. Änkor
och änkemän som hade få sociala kontakter upplevde ett stort behov av stöd.
I studien framkom även upplevelser av att känna sig ensam bland andra
personer och familj, och en känsla av utanförskap i samband med
gruppaktiviteter. Trots saknaden efter sin partner kunde minnena upplevas
som trygghet och meningsfullhet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)