Utveckling av insticksprogram för DigiSign

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Kristoffer Johansson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: DigiSign är en webbapplikation skapad av företaget Omegapoint som används för att styra så kallade”Digital Signage” skärmar och hantera innehållet skärmarna ska visa. Applikationen saknar en funktion föratt kunna skapa egna mallar. Målet med detta projekt är att utveckla ett insticksprogram för DigiSign därdet är möjligt att skapa egna mallar som underlättar användningen av DigiSign för kunderna.Denna rapport beskriver utvecklingen av insticksprogrammet samt hur integrering med DigiSignapplikationen gått till. Insticksprogrammet som konstruerats är skapat med Microsoft ASP.NET Web formsoch JavaScript.Arbetet under detta projekt har varit uppdelat i tre olika faser, förstudie, utveckling av användargränssnittoch integrering av insticksprogrammet i DigiSign. I förstudien så undersöktes det vilka tekniker som kundetänkas att användas, hur konkurrerande produkter fungerade samt planering av projektet genomfördes.När valet av teknik bestämts så gjordes det en instudering av de tekniker där erfarenhet saknades. Efter endiskussion med företaget där parterna kommit överens om vilka krav och funktioner insticksprogrammetskulle innefatta gjorts så påbörjades utvecklingen av insticksprogrammet. Resultatet av projektet blev ettinsticksprogram som underlättar för kunderna genom att de själva kan skapa mallar för sina bildspel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)