Beneficial ownership : Analys av begreppet i en EU-rättslig kontext i ljuset av EU-domstolens avgöranden i målen C-115/16 N Luxembourg 1 m.fl. och C-116/16 T Danmark m.fl. (de s.k. danska beneficial owner-målen)

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Johan Sör; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)