Ingen text står för sig själv: En studie av tre transtextuella relationer i Ida Börjels Ma

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats är en undersökning av Ida Börjels Ma, genom att använda Gérard Genettes teori om transtextuella relationer, undersöker uppsatsen Mas relation till Inger Christensens Alfabet, Jaques Roubaud Någonting svart och Birgitta Trotzig Sjukdomen. Framförallt undersöker uppsatsen om Christensens Alfabet kan betraktas som en hypertext till Ma och vilka element som gör att dessa två samlingar står i ett hypertextuellt förhållande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)