Informationsasymmetri på den svenska bilförsäkringsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker informationsasymmetri på den svenska bilförsäkringsmarknaden. Genom att använda kunddata från Länsförsäkringar Upp- sala analyserar studien korrelationen mellan täckning och risk. Två logit- modeller estimerar effekten av att en ökad grad av försäkring leder till större sannolikhet för skadeanmälan. Tillsammans med dessa estimeringar kontrollerar vi för att olika försäkringstyper inkluderar fler punkter för skadeanmälningar. Samtidigt som denna studie påvisar ett positivt och signifikant (p ≤ 0,05) resultat vid korrelationen mellan täckning och risk, kan inte resultatet tillskrivas informationsasymmetri.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)