Kortare ledtid i bakaxeltillverkningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Produkt- och produktionsutveckling

Sammanfattning: Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört på Scania Ferruform AB. Arbetets mål var att identifiera förbättringar som kan göras i produktionen för att minska ledtid och förändringar som behövs för att producera i enstycksflöde. Resultaten har tagits fram med flödesanalyser, dataanalyser och simuleringar. Flödesanalyserna togs fram för att få en tydlig bild över processerna och storlek på buffertar. Processernas stabilitet och effektivitet beräknades från loggar och simuleringen visade ifall förslagen, i teorin, kunde producera i enstycksflöde. Tre saker identifierades i projektet som behöver förändras. Två berör maskiner där förändringarna behövs för att kunna producera i sekvens. Maskinerna finns på avdelningen Bearbetning och förhindrar enstycksflöde genom ställtid eller begränsat antal produkter som maskinerna kan hantera. Med en variant kallad batchat tappflöde så kan man producera närmre sekvensen trots dessa begränsningar, men det kräver mer produkthantering och mer avancerad planering. Den tredje förändringen är hanteringen av felproducerade artiklar, det behöver ske snabbare reparationer eller beslut om att producera ny artikel. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)