”Så, nu säger du förlåt och nu säger du förlåt och så kramas vi” : En kvalitativ studie om konflikter och konflikthantering i skolan och fritidshemmet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)