The Hell Harp of Hieronymus Bosch. The building of an experimental musical instrument, and a critical account of an experience of a community of musicians.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Link to video 9 is found in the pdf document.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)