Utformning av offentliga rum : Sambandet mellan människan och den fysiska utformningen av offentliga torg

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

Författare: Clara Sjöberg; Mikaela Ledin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)