Personers erfarenheter av hur livet påverkas av att leva med migrän

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Författare: Ellen Eklind; Pettersson Linda; [2016]

Nyckelord: anpassning; livskvalitet; migrän; misstro;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)