Förbättrat stridsvärde med Förstärkt verklighet

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hälsoinformatik och logistik

Sammanfattning: En skyttegrupp är en grupp av soldater inom Försvarsmakten vars huvuduppgift är att strida mot fienden på marken. Skyttegruppen leds av en gruppchef som bestämmer inbrytningspunkter, skjutgränser, markerar fientliga soldater och dirigerar hur skyttegruppen agerar i stridsförhållanden. I stridens hetta ökas ljudnivån, gruppchefens manövrerbarhet begränsas och skyttegruppen sätts under hög stress. Detta leder oftast till brist på kommunikation som sänker gruppens stridsvärde. Augmented Reality innebär att förstärka verkligheten med hjälp av teknik. Idag finns flera olika utvecklingsmiljöer som låter utvecklare på ett enkelt sätt bygga applikationer där användare kan förstärka verkligheten, till exempel genom att placera virtuella objekt över den verkliga världen. Dessa virtuella objekt bibehåller sin position när användaren förflyttar sig runt omgivningen. De virtuella objekten kan synkroniseras mellan olika enheter, vilket tillåter flera olika användare att se samma virtuella objekt. Detta examensarbete gick ut på att undersöka ifall användning av förstärkt verklighet förbättrade kommunikationen i skyttegruppen. Tre prototyper implementerades med hjälp av ARCore (ett utvecklingspaket för förstärkt verklighet): en för gruppchefen vilket möjliggjorde markering av olika mål, en prototyp för skyttesoldaterna som visualiserade dessa mål genom att placera virtuella objekt på platsen som gruppchefen markerade och en server som hanterade kommunikation mellan de första två. Detta medförde att gruppchefen kunde markera objekt i realtid under strid och skyttesoldaterna kunde se dessa objekt genom VR-glasögon. Prototyperna testades i stridsmiljöer och resultaten visade att kommunikationstiden förbättrades med 7.5 sekunder på öppet fält, 13.5 sekunder i tätskog och 0.2 sekunder i stadsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)