Skillnader mellan två förslutningsmetoder, Angioseal och manuell kompression efter angiografiundersökning: En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Efter angiografiska ingrepp ska kärlet förslutas och det kan göras på olika sätt. Det finns olika förslutningsmetoder såsom att komprimera manuellt eller lägga in en Angioseal. Syftet med studien var att studera skillnader mellan två vaskulära förslutningsmetoder, Angioseal och manuell kompression. Denna studie innehåller 11 vetenskapliga artiklar som vi hittat genom sökningar i vetenskapliga databaser. Vårt resultat visade att det inte fanns några stora skillnader när det gällde komplikationer mellan Angioseal och manuell kompression. Slutsatsen var att ingen av studierna visade att patienterna hade några stora komplikationer med förslutningssystemet Angioseal, däremot tyckte patienterna att det var betydligt mer ansträngande med manuell kompression, eftersom patienterna upplevde mer smärta och att det var jobbigt att ligga stilla så länge. Patienterna fick ont i kroppen, främst i ryggen. Med Angioseal behövde inte patienterna observeras lika länge som med manuell kompression och kunde då åka hem betydligt snabbare.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)