En ny bild av islam?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Författare: Tobias Jarl; [2015]

Nyckelord: islam; läromedelsanalys; orientalism; religionskunskap;

Sammanfattning: Denna uppsats fokuserar på hur bilden av islam och muslimer visas i läroböcker från 2001 och framåt. Syftet med uppsatsen är att se om de samhälleliga förändringarna efter attentatet mot World Trade Center 2001 har påverkat läromedlen. Undersökningen görs på läroböcker skrivna efter 2001 i ämnet religionskunskap. Läroböckerna är på gymnasienivå. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Edward Saids teori om orientalism. Den används i en kvalitativ undersökning av materialet som undersöker vissa tematiska aspekter och bilderna i böckerna. Resultatet av undersökningen är att vissa delar av läroböckerna har förändrats och blivit mer nyanserade, framför allt de som rör politik och islam som en våldsbenägen religion, men andra aspekter har inte förändrats, såsom klädsel och utövandet av religionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)