“2015: a space station” - Nationalism och “epistemic communities” ombord ISS

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Hur man väljer att driva och bygga upp en internationell rymdstation är lång ifrån självklart. Det samarbete som finns den nuvarande IS- stationen är vad vår uppsats behandlar. Hur relationen ser ut mellan det transnationella forskarsamhället och de nationella egenintresserna från den amerikanska och ryska staten har påverkat, samt fortsätter att påverka ISS än idag. Genom att göra två tidsnedslag, ett vid tiden när det nuvarande avtalet skrevs, 1998. Samt ett andra tidsnedslag närmre nutid för att se hur samarbetet klarat sin kanske svåraste prövning med Ukraina-krisen och Rysslands annektering av Krim. Resultatet visar att det finns en epistemic community, transnationellt forskarsamhälle, med andra målsättningar än staterna. Forskargemenskapen inom ISS vill hellre prioritera forskningsframsteg framför de nationella egenintresserna. Vad som är troligt är också forskarsamhällets stora influens över beslutsfattarna, exempelvis så stöds det här antagandet av planerna på att bygga en ny rymdstation under 2020-talet trots politiska svårigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)