När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. I samband med dess införande höjdes spridda röster om en liknande reglering bör införas på för politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå. I vår undersökning står denna debatt i fokus, med syftet att undersöka om sådan reglering kan anses vara önskvärd. Med avstamp i en normativ analys kring önskvärt anti-korruptionsarbete analyseras argumentationen som ägt rum i frågan. Vi utvärderar vårt resultat med bakgrund i en teoretisk inriktning gällande bevarandet av demokrativärden och en önskvärd institutionell kontext. Utifrån dessa utgångspunkter indikerar utfallet i undersökningen att ytterligare övergångsrestriktioner kan betraktas vara önskvärda. Dock efterlyses att ämnet blir föremål för ytterligare forskning och ökat politiskt dagordningsutrymme.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)