Den lokala ideologin : - En analys av Falupartiets ideologi.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Sociologi

Sammanfattning: Falupartiet anser sig själva att inte styras av någon av de klassiska ideologierna, de anser då att de styrs av något annat som har att göra med vad som är det bästa för Falu kommun, men vad betyder det och vad innebär det ideologiskt? Det bör innebära att Falupartiet är styrda av en lokal ideologi? Syftet med denna uppsats är att analysera fram Falupartiets lokala ideologi för att skapa en större förståelse för den. Uppsatsens frågeställningar vill besvara vilka av de klassiska ideologierna som styr de nationella partierna som även styr Falupartiet, även om Falupartiet förnekar sig styrda av dem. Frågeställningarna vill även undersöka om det kan finnas spår av lokalpopulistiska drag i att endast påstå sig styras av lokala intressen. Detta kommer att göras med en kvalitativ diskursanalytisk metod och med hjälp av teorier om ideologisk analys där ideologin delas upp i huvudpunkter för att analyseras separat. Analysen kommer att göras endast på Falupartiets textmaterial från deras hemsida. Analysresultaten visar att Falupartiets ideologi innehåller en stor blandning av flera olika ideologier vilket samtidigt kan ses som populistiskt. Falupartiet har ingen extrem ideologi men deras ideologiska kärna bör ses som högerkonservativ, med vissa populistiska drag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)