Macrons Europa - En kategoriserande idéanalys av Macrons uttalanden om EU

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: De senaste 20 åren har Europa genomgått flera kriser som har bidragit till splittringar stater emellan. Parallellt med att allt fler nationalistiska och populistiska partier med viljan att lämna EU växer fram i Europa sprider Frankrikes president Emmanuel Macron EU-vänlig information på sociala medier där han propagerar för sina, Frankrikes och EU:s framtidsvisioner. Genom att studera hur europeiska ledare uttalar sig om EU kan vi få en bild av i vilken riktning de vill driva EU-samarbetet. Uppsatsen syftar till att klarlägga vilka värden som Macrons politiska retorik representerar genom att kategorisera hans uttalanden utifrån tidigare forskning om statliga eliters visioner om EU. Resultatet visar att Macrons vision om EU är att unionen ska fungera som en värdebaserad gemenskap där solidaritet och en gemensam EU-identitet är centrala utgångspunkter. Han har även en vision om att EU ska komma att växa till en allt större strategisk global aktör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)